¿Qué es el Plan Ferrol, Eume e Ortegal?

El Plan de Desarrollo Integral de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal es un proyecto de la Xunta de Galicia, en colaboración con el Ministerio de Industria, para lograr que estas comarcas alcancen el nivel de desarrollo económico de otras zonas de Galicia.

Las líneas de actuación del Plan se centran en los siguientes pilares:

Consolidación del sector eólico.

  • Desarrollo del sector turístico.
  • Potenciación del sector logístico y desarrollo del puerto exterior.
  • Desarrollo del sector de la acuicultura.
  • Desarrollo del sector de la biomasa.
  • Desarrollo del sector de biocombustibles.
  • Mantenimiento del sector naval y la industria auxiliar.
  • Dotación de suelo industrial.
  • Mejora de las infraestructuras.
  • Fomento de I+D+i.

 

¿Por qué un Plan especial para estas comarcas?

A principal industria de Ferrol e a súa área de influencia foi historicamente os estaleiros de construción naval militar e civil, así como a industria auxiliar que daba soporte a estes grandes estaleiros.Desde os anos 80, a construción naval ha vindo sufrindo diferentes reconversións que deron lugar á perda de miles de postos de traballo vinculados a este sector.
Para paliar esta perda de postos de traballo elaborouse un Plan especial, co claro obxectivo de dotar ás comarcas das infraestruturas necesarias para o seu desenvolvemento e establecer unha serie de incentivos e criterios de discriminación positiva para lograr atraer investimentos xeradoras de emprego.
A Asociación Impulsora do Plan Ferrol é unha entidade formada polas principais organizacións empresariais e sindicais das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal, que decidiron sumar esforzos para colaborar coa Administración no desenvolvemento dun Plan Especial de reindustrialización e que mantén reunións periódicas coa Administración para facer o seguimento do avance das liñas de actuación propostas.

 

 

TPL_SV_XUNTA_SOCIAL_SHARE_THIS_ITEM

Más en esta categoría: Ayudas Plan Ferrol »