Talleres de negociación para Emprendedores Peme e Exportación

Dentro do Programa de Primeira Exportación desenvolvido pola Fundación Gas Natural Fenosa en colaboración co Igape, convócase aos talleres de negociación para emprendedores peme e exportación a celebrar en A Coruña, Lugo, Ourense, Vigo e Santiago de Compostela os días 4, 5 e 6 de xullo.

O taller de negociación pretende enriquecer a habilidade negociadora das pemes galegas asistentes mediante unha visión práctica dos aspectos fundamentais da mesma.