Selección de datas para entrevista de bolseiros 2020

Só para os bolseiros que teñenen que escoller hora para entrevista conforme ao establecido nas bases de bolsas de promoción exterior do IGAPE. 

Unha vez validado, ten que seleccionar en primeiro lugar o día da entrevista 8, 9, 13 ou 14.