Poxa de oferta pública de venda de inmobles propiedade do Instituto Galego de Promoción Económica

Obxecto: Poxa de oferta pública de venda de inmobles propiedade do Instituto Galego de Promoción Económica.
Prego de bases e documentación: O prego de bases polo que se fixan os criterios de venda e demais documentación poderá ser examinada na páxina web www.xesturgalicia.com (http:www.xesturgalicia.com/) e nas oficinas de Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A. en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Presentación de proposicións: O prazo de presentación de proposicións para participar na poxa remata o 13 de xaneiro do 2020, podendo facerse a presentación nas citadas oficinas de Xestur, S.A. ata as 14.00 horas do derradeiro día do prazo.
Apertura de proposicións: A apertura das proposicións realizarase o día 28 de xaneiro do 2020 ás 11.30 horas, nas oficinas na Sede Central de Xestur, S.A. no Polígono de Fontiñas. Área Central, Local 25 Z, 1º andar-Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, a 2 de decembro do 2019

Compartir en redes sociais