Actualidade

Os documentos sectoriais e por tecnoloxías do estudo “Oportunidades Industria 4.0 en Galicia”, promovido pola Consellería de Economía, Emprego e Industria e elaborado en colaboración con ATIGA, están xa a disposición das empresas na web do Igape. Neles móstranse as vías de mellora da competitividade das Pemes galegas a través da incorporación das tecnoloxías emerxentes.

O director do Igape, Juan Cividanes, avanzou a próxima convocatoria de axudas para proxectos piloto 4.0 durante a súa visita á empresa Lago Aves, afincada en Pontevedra, que está a investir neste ámbito. Cividanes puxo en valor o programa ReAcciona, a través do que a compañía pontevedresa está a implantar proxectos de mellora. O prazo para presentar as solicitudes a esta iniciativa está aínda aberto, ata o próximo 25 de maio.

 

Enmarcada no Plan Eduemprende, a nova convocatoria vai dirixida ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas.

Ata o 19 de abril está aberto o prazo para a vixente oferta do ReAcciona TIC, mentres que as Pemes interesadas poden solicitar servizos do ReAcciona ata o 25 de maio. A Xunta vén de conceder 430.000 euros para apoiar a implantación de 107 novos proxectos de mellora en Pemes galegas, no marco deste programa.

Os emprendedores contarán con asesoramento especializado e titoría personalizada no espazo habilitado na Cidade da Cultura, onde se aceleraron máis de corenta novos proxectos nas dúas edicións anteriores. Na presente edición deste espazo de emprendemento impulsarase, de novo, a posta en marcha de proxectos no ámbito das industriais culturais e educativas ou actividades baseadas nas TIC.