Domingo, 20 Febreiro 2011 01:00

O re-Solve+ 2011 amplíase a todas as actividades para fortalecer a estrutura financeira das pemes

O re-Solve+ mellora sensiblemente ao estenderse a todas as microempresas e pemes galegas para cubrir operacións de financiamento de ata 300.000 euros. As axudas deste programa, aberto á presentación de solicitudes ata o próximo 15 de setembro, acollerán operacións financeiras avaladas nun 100%. O obxectivo é que o tecido empresarial poida acceder ao crédito que precisan para o seu financiamento operativo e mellorar os seus niveis de competitividade.

Santiago, 20 de febreiro de 2011.- A consellería de Economía e Industria, vén de renovar e ampliar o seu compromiso coas microempresas, os autónomos e as pemes galegas que poderán acceder, mediante o re-Solve+, ao financiamento de circulante que precisen para o seu funcionamento operativo e para fortalecer as súas estruturas financeiras, mediante préstamos avalados nun 100%.

A activación do programa de garantías re-Solve+, que se reforza abrindo o abano de beneficiarios a todas as actividades económicas, facilitará o financiamento de operacións de circulante, de refinanciamento de pasivos ou de ampliacións de capital destinadas a fortalecer a estrutura financeira das pemes galegas, ao amparo do correspondente convenio de colaboración coas sociedades de garantía recíproca (SGR) e as entidades financeiras adheridas.

Mediante a activación do re-Solve+, aberto á presentación de solicitudes ata o próximo 15 de setembro, a Xunta reafirma o seu compromiso para promover a cobertura das necesidades de financiamento das empresas galegas, procurando que as microempresas e as pemes poidan superar as dificultades que a esixencia de garantías supón para as pemes. A través do Igape, a Consellería de Economía e Industria dispón dunha achega de 6,3 millóns de euros para facilitar a concesión polas entidades financeiras de préstamos avalados por unha SGR na súa integridade.

O re-Solve+ recolle o impulso da Mesa polo Diálogo Social e está destinado a facilitar o financiamento das pemes galegas mediante o compromiso da Xunta de Galicia de compartir riscos cos empresas con proxectos empresariais viables, no marco do plan de garantías impulsado pola Consellería de Economía e Industria a través do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape.

O programa re-Solve+ amplía en 2011 o abano dos potenciais beneficiarios por actividade económica, e mantén as contías máximas dos préstamos amparados en 300.000€, mentres que as coberturas das garantías achegadas polas SGR con reaval do Igape cubren a totalidade dos préstamos para circulante.

O re-Solve+ habilita tres liñas diferenciadas: a de circulante, a destinada a apoiar o financiamento de operacións de refinanciamento de pasivos, e a destinada a financiar ampliacións de capital destinadas a fortalecer a estrutura financeira das pemes, para garantir así a súa continuidade e competitividade futuras.

Ao amparo deste novo programa re-Solve+, a liña de apoio a operacións de circulante permitirá mobilizar préstamos comprendidos entre 3.000 e 150.000 euros, con prazo de amortización de tres anos. A liña para refinanciamento de pasivos acollerá operacións comprendidas entre os 6.000 e os 300.000 euros, con prazo de vixencia de 5 anos; neste caso, a cobertura do aval da SGR será do 50% e contará co reaval do Igape polo 25% do risco. Polo que se refire á liña para ampliacións de capital, estará destinada a apoiar operacións de financiamento comprendidas entre 3.000 e 250.000 euros por socio (e 500.000€ por empresa) que amplía capital, e cun prazo mínimo de amortización de 7 anos.

Ademais de achegar garantías mediante os reavais en garantía do 25% do risco asumido polas SGR, na liña de circulante o Igape subvencionará as comisións dos avais formalizados para que non repercutan sobre os beneficiarios das operacións. No programa para apoiar ampliacións de capital, o Instituto que preside Javier Guerra tamén subvencionará as comisións do aval e, ademais, achegará unha subsidiación de xuro de, aproximadamente, 1,5 puntos porcentuais.

Compartir en redes sociais

Inicia sesión para enviar comentarios