Actualidade

O director do Igape, Fernando Guldrís, e os directores xerais de Comercio e Consumo, Manuel Heredia, e Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, Covadonga Toca, participaron hoxe nun encontro dixital centrado nos últimos programas de axudas dirixidas a estes colectivos. Guldrís destaca que coas novas liñas de apoios para o acondicionamento de terrazas e de créditos brandos a Administración autonómica reforza as medidas para a recuperación da actividade do tecido empresarial galego. Toca sinala que a Xunta está a axilizar o máximo posible o pagamento das axudas do Plan de rescate no que se está a investir 84 millóns de euros. O director do Igape participou hoxe tamén na apertura da misión inversa dixital con EEUU na que empresas galegas do sector TIC exploran novas oportunidades de negocio con axentes públicos e privados norteamericanos.

O director do Igape, Fernando Guldrís, participou hoxe na xornada dixital Innovación e competitividade de empresas, organizada polo Foro Empresa Pontevedra en colaboración co Instituto para o Crecemento Sustentable da Empresa. Destaca que o Goberno galego intensifica nos orzamentos de 2021 os instrumentos de apoio financeiros, de mellora da competitividade e a presenza no exterior para facilitar a reactivación do tecido produtivo galego, especialmente das pemes. Apunta á colaboración entre empresas, centros de coñecemento e administracións para atopar solucións ás exixencias actuais provocadas pola pandemia da covid-19.

As axudas achegadas a través das dúas convocatorias deste ano do Galicia Exporta Dixital mobilizarán 7M€. O Goberno galego reforzou e adecuou o novo programa ás necesidades provocadas pola pandemia da covid-19 para facilitar a reactivación do tecido empresarial e a mellora da competitividade no actual contexto económico. O obxectivo é impulsar as vendas no exterior das empresas galegas, especialmente as de menos de 10 traballadores e os comercios, a través de ferramentas dixitais innovadoras. Seis de cada dez empresas beneficiarias son microempresas e destaca o comercio polo miúdo, co 27% do total de empresas apoiadas. Complementa as medidas de impulso á dixitalización incluídas no Plan de reactivación e dinamización económica, como as liñas de apoio á modernización e a innovación no comercio de proximidade, o rural e a economía social.

O director do Igape, Fernando Guldrís, compareceu esta tarde na Comisión 3º do Parlamento galego para explicar as principais liñas do orzamento do próximo ano. A transformación industrial e empresarial, a internacionalización e o fomento da competitividade serán os principais eixes de actuación. Triplícase o apoio ao financiamento para facilitar a actividade económica e industrial. A nova Unidade de proxectos tractores que se encarga da xestión operativa e da tramitación das iniciativas que tratan de optar aos fondos europeos Next Generation dependerá do Igape.

O director do Igape, Fernando Guldrís, asistiu hoxe ao último dos encontros dixitais sobre tecnoloxías emerxentes organizados en colaboración coa Alianza Tecnolóxica Intersectorial de Galicia (Atiga), centrado na fabricación aditiva. Nas xornadas realizadas, expertos de centros tecnolóxicos e compañías mostraron o potencial da 5G, a automatización e a robótica colaborativa, a intelixencia artificial, a xestión da enerxía e a economía circular e a interacción persoa-máquina. Forman parte das iniciativas contempladas no convenio Oportunidades Industria 4.0 asinado polo Goberno galego e Atiga para impulsar o proceso de implantación da nova industria e a fábrica intelixente entre o tecido produtivo.