Actualidade

As consellerías de Economía e Industria e Traballo e Benestar informaron hoxe a compañías interesadas en participar na iniciativa para mellorar a especialización en xestión empresarial dos equipos directivos de centros especiais de emprego. O director do Igape, Javier Aguilera, salienta que optimizar a xestión das PEMEs que empregan a persoas con discapacidade é fundamental para que poidan medrar e desenvolver con maior eficiencia o seu labor social. A iniciativa enmárcase no programa ReAcciona, aberto á presentación de solicitudes a través da web do Igape.

 O Igape prepara un directorio de empresas implantadas no exterior que recollerá a súa experiencia para que esta poida ser aproveitada por outras compañías que pensan comezar a exportar. A iniciativa, aínda aberta á incorporación de novas compañías interesadas, é froito da cooperación entre o Igape e a Escuela de Organización Industrial (EOI), contando con financiamento Feder. 

 O director do Instituto, Javier Aguilera, avoga porque as empresas do sector cooperen na procura dunha maior eficiencia aproveitando as infraestruturas existentes. Durante a súa participación na inauguración do Foro sobre loxística e intermodalidade, salienta o impulso da Axenda da Competitividade Galicia - Industria 4.0 ás estratexias que favorezan a integración das TIC e da loxística.

O director do Instituto, Javier Aguilera, inaugurou un encontro no que participaron arredor de 40 adegas e cooperativas vitivinícolas, así como empresas produtoras de embutidos, conservas ou aceites. A iniciativa apoiada pola Consellería de Economía e Industria está coordinada pola Rede Galega de Empresas, a Asociación Campalgo e a Asociación Galega de Viticultura e conta cun centro promocional en Fortaleza. Brasil é o mercado onde máis empresas galegas buscan incrementar o seu negocio exterior ao abeiro do Primex, destinado a facilitar as primeiras implantacións comerciais no exterior.

O director do Instituto, Javier Aguilera, visitou as instalacións en Bergondo desta empresa especializada en subministros e servizos tecnolóxicos á industria. A compañía, que conta tamén con sedes en Tarragona e Madrid, e con oficinas comerciais en México e Brasil, vén de implantar servizos avanzados de mellora da produción e da cadea loxística co apoio da Xunta.