Actualidade

 O director xeral do Igape, Javier Aguilera, mantivo un encontro co director do Ministerio de Economía de Taiwán, Timothy Tseng Chen Te, e coa directora do Consello para o Desenvolvemento do Comercio Exterior de Taiwán – TAITRA, Inés Wu, para explorar posibles acordos entre organizacións empresariais e compañías de ambos mercados. Economía e Industria confía en consolidar o crecemento das empresas galegas que exportan a ese mercado, 91 durante o ano pasado, un 28% máis ca o ano anterior.

O director xeral do Igape, Javier Aguilera, pechou a súa viaxe a Brasil impulsando un acordo coa Axencia de Desenvolvemento Económico de Pernambuco para promover relacións comerciais entre empresas do naval, TIC, auxiliar da automoción e enerxías renovables de ambos lados do Atlántico. Este protocolo súmase ao impulsado o pasado martes co Goberno de Río de Janeiro, que tamén busca intensificar as exportacións de Galicia ao país sudamericano.

O director xeral do Igape, Javier Aguilera, impulsou un acordo co Goberno do Estado de Río de Janeiro para dinamizar as relacións comerciais, e mantivo hoxe un encontro con empresarios de orixe galega asentados neste mercado. Un total de 288 empresas galegas exportaron o pasado ano a Brasil, un 17% máis que no exercicio anterior. Aguilera salienta a misión comercial en marcha como chave para incrementar a presenza galega no país sudamericano.

A Xunta mobilizará 15 millóns de euros en proxectos empresariais mediante os préstamos Jeremie do programa Galicia 1000. As bonificacións previstas nesta nova liña permitirán que os xuros efectivos resultantes poidan ser inferiores ao 1,3%. Financiarase ata o 70% dos novos investimentos, ampliacións de instalacións ou diversificacións da produción.

O director do Igape, Javier Aguilera, presenta dous novos programas para facilitar a internacionalización das empresas galegas. A liña para a realización de actuacións promocionais organizadas por organismos intermedios no exterior suma 1 millón de euros e fomenta a colaboración como valor seguro para acelerar a proxección exterior das compañías. O Igape apoia un ano máis as estratexias de promoción para o sector téxtil, que constitúe unha das locomotoras das exportacións galegas.Mediante ambos programas, o Instituto financiará actuacións e campañas de difusión no exterior e a participación en eventos e feiras expositivas no estranxeiro.