Actualidade

Durante a inauguración do XXIII Salón do Automóbil, o director do Igape salientou o potencial do sector, que supón preto dun terzo de todas as vendas galegas ao exterior. As empresas da automoción facturaron 7.800 millóns de euros en 2013, un 28% máis que o ano anterior, e incrementaron o seu emprego directo un 3% ata os 19.000 postos de traballo.

O conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, avanza o Plan Estratéxico de Internacionalización, que funcionará en dous sentidos: por un lado, reforzando as exportacións e a implantación das empresas galegas noutros mercados; e por outro, impulsando a atracción de capital estranxeiro. A estratexia focalizará os esforzos exportadores galegos en países iberoamericanos como México, Brasil, Colombia, Perú, ademais de mercados como China, Estados Unidos, Rusia e Marrocos. Salienta que o Plan Estratéxico de Internacionalización busca que o peso das exportacións no PIB galego suba do 33% ata o 40% en 2020.

O director do Igape, Javier Aguilera, presenta a iniciativa ENTIC, que conta co Instituto como xefe de filas e co Inega como socio de referencia. Salienta que o proxecto servirá para apoiar a transición das pemes cara a modelos enerxéticos sostibles baseados nas tecnoloxías da información e da comunicación, estimulando novas oportunidades de negocio e emprego.

Representantes de doce clusters galegos aprenden metodoloxías validadas pola Comisión Europea, que serán aplicadas na procura de novos nichos de negocio en empresas galegas con potencial para diversificar a súa actividade. Galicia está a ser pioneira na aplicación deste tipo de ferramentas que facilitan a análise das cadeas de valor e a identificación de novas oportunidades.

Máis de 260 emprendedores tiveron xa a oportunidade de avaliar os seus proxectos con titores expertos contratados pola Xunta durante os últimos tres meses a través dos seminarios promovidos pola Unidade Galicia Emprende. Este impulso incardínase no marco da nova Lei do Emprendemento, e inclúe varias convocatorias de apoio financeiro a emprendedores como o Fondo Galicia Emprende, que mobilizará 12 millóns na creación de empresas, ou o programa Galicia Emprende, con apoios que poden cubrir ata o 50% do investimento.