Actualidade

O director do Igape, Javier Aguilera, visitou na cidade luguesa as instalacións de Proyestegal, compañía que lidera un proxecto para a primeira implantación comercial no Brasil. A empresa, especializada na prestación de servizos de enxeñaría en eidos como a ordenación do territorio ou a topografía, ten contado con diversos apoios do Igape para a súa proxección exterior. A través do Primex a Xunta está a facilitar a cooperación de máis de 250 empresas para implantarse en máis de vinte mercados exteriores.

Javier Aguilera recoñece que as alianzas no ámbito da canle “Contract” son imprescindibles para poder concorrer con posibilidades ás ofertas das multinacionais, que requiren equipamentos integrais altamente competitivos. A través de programas como o Primex a Xunta está a facilitar a cooperación de máis de 250 empresas en máis de 20 mercados internacionais. A cooperación, segundo subliña o director do Instituto, constitúe un recurso fundamental para que as empresas avancen na súa internacionalización con rapidez e seguridade.

O director xeral do Instituto adscrito á Consellería de Economía e Industria, Javier Aguilera, destacou, durante a xornada técnica desenvolvida en Santiago, os servizos e instrumentos de apoio habilitados para apoiar á actividade empresarial. Salientou que a Xunta dispón de subvencións a fondo perdido para apoiar investimentos comprendidos entre 35.000 e 500.000 euros, e microcréditos de 25.000 euros para apoiar pequenos investimentos.

A liña de apoios promove actuacións de difusión e promoción fóra da Comunidade Autónoma así como iniciativas orientadas ao acceso a mercados exteriores. Esta convocatoria de axudas permite avanzar no desenvolvemento do Plan Estratéxico do Téxtil, Visión 2020, consensuado no marco do diálogo social de Galicia.

Abel Veiga Copo é Doutor en Dereito e licenciado en Ciencias Políticas, profesor e autor de numerosas publicacións técnicas en ámbitos xurídicos e de xestión e financiamento de empresas.