Actualidade

O director do Igape, Juan Cividanes, visitou a compañía Arnoia Distribución de Libros, onde salientou que os investimentos 4.0 reforzan o tecido empresarial galego. Resalta o esforzo da empresa pontevedresa, unha das maiores do sector en España, no avance tecnolóxico dos sistemas de almacenaxe e distribución e no desenvolvemento de proxectos de mellora competitiva. A distribuidora conta co apoio das axudas á dixitalización da Consellería de Economía, Emprego e Industria, cuxo prazo de solicitude para a última convocatoria remata o vindeiro 7 de agosto.

As iniciativas seleccionadas na aceleradora impulsada pola Xunta e o Clúster Alimentario de Galicia accederán a un programa de doce meses de duración que inclúe mentoring, formación,  infraestruturas e acceso a financiamento. Empresas tractoras do sector alimentario exercerán como mentoras das iniciativas.

A Consellería de Economía, Emprego e Industria facilitará préstamos de entre 3000 e 20.000 euros a cada negocio para atender as súas necesidades, como pago de salarios, alugueiros ou impostos. Os beneficiarios desta iniciativa terán ata cinco anos para amortizar os créditos e o Goberno galego farase cargo do 100% dos xuros. A Administración autonómica tamén porá en marcha un novos instrumentos financeiros dirixidos aos sectores vitivinícola, artístico e cultural –vinculado especialmente ás orquestras– e a economía social.

Esta xanela única foi posta en marcha pola Xunta cun orzamento este ano de 3,6M€ para acompañar e asesorar ao tecido empresarial neste novo contexto económico. Profesionais e empresas poden acceder, a través desta iniciativa, a toda a información sobre as liñas de axudas destinadas á reactivación económica e á tramitación das súas solicitudes. Enmarcado no Plan de reactivación económica, trátase de dar resposta ás necesidades de pemes e autónomos sobre a adaptación da súa produción, os servizos que ofrecen, o modelo de negocio ou os equipos de traballo. 

A Consellería de Economía, Emprego e Industria concede axudas por case 3,8 millóns de euros para apoiar proxectos de creación de novas empresas ou de consolidación de compañías nos primeiros 42 meses de funcionamento. Os proxectos aprobados contemplan a creación e mantemento de máis de 300 empregos e abranguen actividades tanto do sector industrial como dos servizos.