Actualidade

O director do Igape encabezou a delegación da Xunta de Galicia que visitou, en Devon, as instalacións de Xero Technology LTD para coñecer polo miúdo o grupo promotor do investimento que se implantará en Ourense. A Xunta de Galicia xa comprometeu apoios públicos por case 11 millóns de euros para financiar a planta de fabricación do coche eléctrico Xero no que a compañía británica Xero Technology prevé investir 26 millóns de euros e crear ata 1.030 novos empregos en 2015.

O director xeral do Igape constatou que os investimentos están a activarse en Galicia e dixo que cómpre "promovelos para acelerar o proceso de recuperación do tecido empresarial". Nunha xornada informativa para empresarios, Joaquín Varela destacou igualmente os apoios do programa Innoempresa para favorecer a aplicación da innovación aos procesos e produtos, "que contribuirá á apertura de novos mercados para as empresas galegas". Salientou tamén os apoios á internacionalización, "que ten que ser abordada con estudos previos, con preparación e planificación, con visión estratéxica".

O director xeral do Igape, Joaquín Varela de Limia, presentou o encontro, que se desenvolverá o próximo 13 de abril, para impulsar o financiamento de proxectos emprendedores innovadores e con potencial de crecemento. O prazo para presentar proxectos para a súa exposición no foro como aspirantes a financiamento rematará o próximo 15 de marzo. O Foro está organizado polo Igape e BIC Galicia, que contan coa colaboración das redes galegas de Business Angels, Uniban, Bang, InnoBAN y RedInvest.

Mediante unha guía destinada a orientar e asesorar aos emprendedores que escollen este ámbito de actividade para que saiban resaltar o valor dos seus proxectos empresariais e para mellorar as súas opcións de atopar o financiamento que precisan para desenvolvelos. A Guía de valorización económico financeira de proxectos biotecnolóxicos foi elaborada no marco do proxecto de cooperación transfronteiriza entre Galicia e Norte de Portugal denominado Bioemprende, que está liderado pola sociedade do Igape BIC Galicia.

Maite Cancelo, a directora da sociedade do Igape BIC Galicia, explicou polo miúdo os servizos gratuítos que facilita a entidade para apoiar o desenvolvemento de proxectos empresariais por novos emprendedores e para asistir aos novos empresarios nas fases de consolidación e crecemento das súas iniciativas. O secretario xeral do Igape, Javier Álvarez Barbeito, explicou os apoios financeiros que facilita o Igape neste ámbito e salientou o apoio a 532 proxectos impulsados por microempresas ou emprendedores durante 2010.