Actualidade

O director xeral do Instituto, Javier Aguilera, amosouse convencido de que diagnósticos serán un instrumento fundamental para acadar a modernización do tecido empresarial galego. Con este programa desenvolverase un traballo individualizado con cada empresa para avanzar nas propostas de accións de mellora. A esta experiencia piloto seguirá unha ampliación da oferta de diagnósticos facéndoa extensiva a todas as empresas interesadas.

A directora da plataforma empresarial con sede en Bos Aires, María Teresa Galiñanes Riveiro, atendeu consultas individualizadas e recibiu encargos referidos tamén aos veciños mercados de Uruguai, Paraguai e Chile. Informes sectoriais, listas de distribuidores ou localización de posibles aliados nos mercados obxectivo foron algunhas das demandas máis repetidas. O encontro serviu tamén para que as empresas interesadas recibisen información dos técnicos do Igape sobre as axudas e servizos do Instituto para impulsar a internacionalización en 2012.

O responsable de Economía e Industria salienta que o Goberno galego multiplicou por catro no que vai de lexislatura os recursos para impulsar as exportacións das empresas galegas, as cales aumentaron nun 17,5% o ano pasado. O conselleiro sinalou na presentación do informe 'La internacionalización de la economía gallega 2011' que o Goberno galego destinou a través das liñas de axuda do Igape, no que vai de lexislatura, 26 millóns de euros, o que permitiu apoiar 2.500 proxectos galegos e mobilizar 52 millóns.

O Conselleiro de Economía e Industria destacou no Parlamento que o Igape está consolidando unha nova estrutura que concede especial atención á internacionalización e a mellora competitiva. O titular de Economía e Industria lembra que o Instituto leva aprobados no que vai de lexislatura máis de 50.000 proxectos fronte aos 10.000 do goberno anterior. Os proxectos aprobados axudaron a manter ou crear, só en 2011, preto de 50.000 postos de traballo.

A asociación de Industriais Metalúrxicos de Galicia explorou co apoio do Igape posibilidades de negocio en mercados como Rusia ou India e xa facilitou a implantación de empresas galegas en Brasil. O director do Igape salienta a importancia de que existan en Galicia agrupacións de empresas e clusters empresariais con potencial competitivo e ambición para explorar e conquistar espazos de negocio en mercados internacionais.