Actualidade

O director xeral do Igape, Javier Aguilera, participou na apertura da xornada sobre posibilidades de financiamento da UE para as empresas, organizada pola CEG, e salientou os instrumentos financeiros da Xunta de Galicia. Adiantou as liñas xerais do marco de apoio comunitario para o período 2014-2020, que se vai centrar na promoción do espírito empresarial e nas accións de impulso de instrumentos financeiros retornables para facilitar a posta en marcha das novas iniciativas empresariais.

O director xeral do Igape, Javier Aguilera, participou na sesión inaugural da III convención de colectivos de autónomos de Galicia que se desenvolve hoxe en Bergondo. Aguilera salientou que o colectivo pode acollerse aos servizos e axudas da Consellería de Economía e Industria para impulsar investimentos ou desenvolver proxectos de mellora da súa competitividade ou internacionalización.

Os  proxectos aprobados contemplan a creación de máis de 200 novos postos de traballo. No programa de apoio á competitividade empresarial do Igape valorouse especialmente a creación de postos de traballo, sobre todo en colectivos de difícil inserción laboral. A avaliación incluíu tratamento preferente para as iniciativas a desenvolver nas provincias de Lugo e Ourense  e nos concellos de Ferrolterra e Costa da Morte.

postit-alfagemeApertura de prazo de recepción de ofertas de empresas do sector conserveiro como trámite informativo previo á adquisición de determinados bens de BERNARDO ALFAGEME, S.A.

Como consecuencia do abono de diversos avais, a Xunta de Galicia é acreedora de BERNARDO ALFAGEME, S.A., actualmente en concurso de acreedores. A Lei 22/2003, de 9 de xullo, Concursal, establece que sempre que sexa factible, o Plan de Liquidación deberá contemplar a enaxenación unitaria do conxunto dos establecementos produtivos de bens e servizos do concursado.

O prazo de presentación de solicitudes para a nova convocatoria, a través da web do Igape, está aberto até o próximo 26 de outubro. O Instituto está a coordinar a implantación de servizos avanzados de mellora da competitividade en preto dun centenar de empresas que se presentaron á primeira convocatoria deste programa.