Actualidade

O Plan Revive da Xunta facilitará asesoramento directo a través de oficinas de apoio a empresas localizadas en Corcubión, Carballo e Baio. O conselleiro de Economía e Industria destaca que os emprendedores e as novas empresas poderán contar con subvencións mínimas garantidas do 25% para impulsar os seus investimentos nesta zona. Guerra salientou que, cos apoios concedidos a través do Igape, lévanse mobilizado investimentos empresariais que roldan os 70 millóns de euros.

O obxectivo das bases de axudas que veñen de aprobarse é facilitar a internacionalización das empresas galegas sen presenza no exterior e apoiar ás compañías internacionalizadas para que melloren a súa posición nos mercados estranxeiros. O programa de axudas para facilitar a contratación de xestores de exportación case duplica a dotación do pasado ano, co obxectivo de duplicar tamén a incorporación destes profesionais especializados ás empresas galegas.

O director xeral do Instituto, Javier Aguilera, amosouse convencido de que diagnósticos serán un instrumento fundamental para acadar a modernización do tecido empresarial galego. Con este programa desenvolverase un traballo individualizado con cada empresa para avanzar nas propostas de accións de mellora. A esta experiencia piloto seguirá unha ampliación da oferta de diagnósticos facéndoa extensiva a todas as empresas interesadas.

A directora da plataforma empresarial con sede en Bos Aires, María Teresa Galiñanes Riveiro, atendeu consultas individualizadas e recibiu encargos referidos tamén aos veciños mercados de Uruguai, Paraguai e Chile. Informes sectoriais, listas de distribuidores ou localización de posibles aliados nos mercados obxectivo foron algunhas das demandas máis repetidas. O encontro serviu tamén para que as empresas interesadas recibisen información dos técnicos do Igape sobre as axudas e servizos do Instituto para impulsar a internacionalización en 2012.

O responsable de Economía e Industria salienta que o Goberno galego multiplicou por catro no que vai de lexislatura os recursos para impulsar as exportacións das empresas galegas, as cales aumentaron nun 17,5% o ano pasado. O conselleiro sinalou na presentación do informe 'La internacionalización de la economía gallega 2011' que o Goberno galego destinou a través das liñas de axuda do Igape, no que vai de lexislatura, 26 millóns de euros, o que permitiu apoiar 2.500 proxectos galegos e mobilizar 52 millóns.