Actualidade

postit-alfagemeApertura de prazo de recepción de ofertas de empresas do sector conserveiro como trámite informativo previo á adquisición de determinados bens de BERNARDO ALFAGEME, S.A.

Como consecuencia do abono de diversos avais, a Xunta de Galicia é acreedora de BERNARDO ALFAGEME, S.A., actualmente en concurso de acreedores. A Lei 22/2003, de 9 de xullo, Concursal, establece que sempre que sexa factible, o Plan de Liquidación deberá contemplar a enaxenación unitaria do conxunto dos establecementos produtivos de bens e servizos do concursado.

O prazo de presentación de solicitudes para a nova convocatoria, a través da web do Igape, está aberto até o próximo 26 de outubro. O Instituto está a coordinar a implantación de servizos avanzados de mellora da competitividade en preto dun centenar de empresas que se presentaron á primeira convocatoria deste programa.

O director xeral do Igape, Javier Aguilera, reuniuse con representantes de 12 proxectos nos que cooperan 70 empresas para entrar nos mercados de Brasil, México, Panamá e República Dominicana. Con este plan orientado especialmente ás pemes promóvense proxectos de primeira implantación comercial en mercados exteriores impulsados por agrupacións de polo menos tres empresas, ou por asociacións que representen a máis de cinco empresas.

O director xeral do Igape, Javier Aguilera, reuniuse con representantes de 12 proxectos nos que cooperan 70 empresas para entrar nos mercados de Brasil, México, Panamá e República Dominicana. Con este plan orientado especialmente ás pemes promóvense proxectos de primeira implantación comercial en mercados exteriores impulsados por agrupacións de polo menos tres empresas, ou por asociacións que representen a máis de cinco empresas implicadas.

O conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, mantivo un encontro con representantes da empresa Ceamsa no que destacou “o esforzo permanente” desta compañía de O Porriño por innovar e saír aos mercados exteriores co apoio de diferentes liñas do Igape.