Actualidade

O director xeral do Igape, Joaquín Varela de Limia, presentou o encontro, que se desenvolverá o próximo 13 de abril, para impulsar o financiamento de proxectos emprendedores innovadores e con potencial de crecemento. O prazo para presentar proxectos para a súa exposición no foro como aspirantes a financiamento rematará o próximo 15 de marzo. O Foro está organizado polo Igape e BIC Galicia, que contan coa colaboración das redes galegas de Business Angels, Uniban, Bang, InnoBAN y RedInvest.

Mediante unha guía destinada a orientar e asesorar aos emprendedores que escollen este ámbito de actividade para que saiban resaltar o valor dos seus proxectos empresariais e para mellorar as súas opcións de atopar o financiamento que precisan para desenvolvelos. A Guía de valorización económico financeira de proxectos biotecnolóxicos foi elaborada no marco do proxecto de cooperación transfronteiriza entre Galicia e Norte de Portugal denominado Bioemprende, que está liderado pola sociedade do Igape BIC Galicia.

Maite Cancelo, a directora da sociedade do Igape BIC Galicia, explicou polo miúdo os servizos gratuítos que facilita a entidade para apoiar o desenvolvemento de proxectos empresariais por novos emprendedores e para asistir aos novos empresarios nas fases de consolidación e crecemento das súas iniciativas. O secretario xeral do Igape, Javier Álvarez Barbeito, explicou os apoios financeiros que facilita o Igape neste ámbito e salientou o apoio a 532 proxectos impulsados por microempresas ou emprendedores durante 2010.

O conselleiro de Economía e Industria presentou o Global Entrepreneurship Monitor para Galicia e valorou como "moi positivo" o incremento do 5,3% na taxa creación de empresas en Galicia, con 3.836 novas sociedades mercantís no 2010. O programa de apoio á iniciativa emprendedora de Economía e Industria permitiu aprobar axudas por valor de 4 millóns de euros para mobilizar investimentos próximos aos 30 millóns de euros e habilitar dous fondos de capital risco, dotados en total con 3,3 millóns de euros.

O re-Solve+ mellora sensiblemente ao estenderse a todas as microempresas e pemes galegas para cubrir operacións de financiamento de ata 300.000 euros. As axudas deste programa, aberto á presentación de solicitudes ata o próximo 15 de setembro, acollerán operacións financeiras avaladas nun 100%. O obxectivo é que o tecido empresarial poida acceder ao crédito que precisan para o seu financiamento operativo e mellorar os seus niveis de competitividade.