Actualidade

Poderán participar no Programa impulsado por BIC Galicia as pemes que busquen a redefinición ou a mellora da súa oferta de produtos e servizos, se teñen menos de 48 meses e son de base tecnolóxica. A metodoloxía do programa combina formación práctica con asesoramento externo e permitirá que as firmas participantes desenvolvan un proxecto específico de innovación de produto ou servizo en menos de 3 meses.

A través do Igape, mantén unha base que integra na actualidade a 352 especialistas dispostos a traballar ao servizo das empresas galegas en países de todo o mundo. A Consellería que dirixe Javier Guerra prima a cooperación empresarial tamén neste ámbito, de xeito que son os organismos intermedios os que poden acceder a maiores porcentaxes de axuda e durante máis tempo.

A consellería que dirixe Javier Guerra destinou preto de 50 millóns de euros ao eixo estratéxico da internacionalización, nesta lexislatura. A aposta da Xunta de Galicia ten un reflexo directo na evolución favorable das exportacións da Comunidade Autónoma, que medraron un 24% nos cinco primeiros meses do ano, catro puntos por riba da media do Estado. O saldo positivo da balanza comercial galega foi de case 1.728 millóns de euros, o maior de todas as comunidades.

conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, destaca o labor do Instituto, como "o maior apoio aos emprendedores nas súas estratexias de crecemento". "As pequenas e medianas empresas son e seguirán sendo unha prioridade para a Xunta", asegura. En total case 700 pemes en crecemento, microempresas e emprendedores recibiron neste lexislatura o apoio do Re-ImaXina, un programa pioneiro en Galicia que permitiu estimular investimentos por valor de 20 millóns de euros.

O convenio formalizado entre o Instituto Galego de Promoción Económica e a Autoridade Portuaria facilitará tamén a promoción das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal como territorio idóneo para acoller investimentos estranxeiros. Durante este ano haberá unha vintena de accións promocionais en lugares como China, Corea, Xapón, México, Miami, Casablanca, Hamburgo, Amsterdam ou Sao Paulo entre outros. O Igape achegará o 50% do financiamento das actividades previstas neste marco de colaboración.