Contidos

Nome

Apelidos

Patricia 

González Pereiró

Carmen 

Regueira Veiga

Miguel

Lemat Casás

Rosa María 

Mirás Antel 

José Manuel 

Roncero Domínguez

Carmen 

Carpinteiro

Isabel

Rivadulla

Concepción 

Diéguez Diéguez

Balbina 

Gándara

Samuel 

Oliveira Pardal

María Victoria

Mosquera Alonso

Francisco Javier 

Bernardez Vázquez

José Manuel 

Castro Otero

Comezo do curso: 24/02/18 ás 10:00 horas
Lugar: Instalacións de Áreas de Formación Estratégica, S.R.L.. Lamiño, 26. 15685 Brión (A Coruña)
www. Areasdeformacion.com

 

 

 

Nome

Apelidos

Margarita

Neira Fernández

Javier

Villacieros Robineau

Lucía

Santiago Díaz

Pedro

Pena Sánchez

Fernando

Segade Castro

María

Besteiro Golán

Víctor

Pérez Rodríguez

Pablo

López Pérez

Oscar

Iglesias Cochón

Concepción

Diéguez Diéguez

Nicolás

Patiño Alonso

Noelia

López Álvarez

Juan Manuel

Santos García

Rosa María

Gutiérrez Mougán

Comezo do curso: 10/02/18 ás 09:00 horas
Lugar: Instalacións de Designthinking.gal Rúa do Tambre, 61 Santiago de Compostela

 

 

 

Formación en empresas saudables

Para satisfacer a necesidade de fomentar a cultura da organización/empresa saudable, promovendo hábitos que permitan conseguir organizacións sas, saudables e sustentables, plantexamos esta proposta formativa, impartida pola empresa ÁREAS DE FORMACIÓN ESTRATÉGICA, S.R.L., centrada nos seguintes módulos:

  • Liderado saudable, ten como obxectivo descubrir a importancia do traballo en equipo nas organizacións, adquirir habilidades para desenrolar e participar en equipos de traballo eficientes, orientar pautas de comportamento favorables ao resultado final e reflexionar sobre a relación responsable- colaborador.
  • Linguaxe saudable, ten como obxectivo empregar unha linguaxe positiva e eficaz, eliminar expresións non desexables e substituílas por expresións positivas, empregar técnicas de comunicación positiva e diferenciar persoas con alta e baixa habilidade social.
  • Creatividade e solucións de problemas para reducir o distrés, ten por obxectivo desenrolar o potencial creativo, obter o máximo rendemento do capital intelectual de todos os integrantes do equipo, xerando e implementando ideas creativas e innovadoras.

Obxectivo e enfoque

Os talleres serán presenciais e aplicaranse metodoloxías didácticas que fomenten a aprendizaxe activa e dinámica por parte dos/as participantes.

Destinatarios da formación
Persoal en activo en empresas galegas ou con centro de traballo en Galicia: profesionais con experiencia directiva ou xefes/as de unidades organizativas; coordinadores/as de proxectos, encargados/as ou mandos intermedios e, en xeral, aqueles que queiran desenvolver e optimizar a súa capacidade para dirixir persoas.