Fórmulas e entidades de financiamento

Índice do artigo

Business Angels

Estructuranse en grupos nacionais, autonómicos e en escolas de negocios.

Os business angels soen ser persoas físicas, normalmente directivos e empresarios, que achegan capital para que emprendedores poidan por en marcha seus proxectos. Xeralmente, interveñen nas etapas mais iniciais dunha empresa, con investimentos entre los 20.000 e 300.000 euros por proxecto. Ademais de estar no  capital social da empresa, achegan valor co asesoramento os emprendedores, facilitar contactos, ….

  

PuPódese informar en:

ESBAN - RED ESPAÑOLA DE BUSINESS ANGELS

- BANG - Business Angels Network Galicia  

- UNIBAN – University Business Angels Network

 -  EBAN

- AEBAN

- INNOBAN:

- INVESTBAN:

- KEIRETSU FORUM: