Tarifas

¡Inviste no teu futuro co apoio económico do IGAPE!

Os prezos dos itinerarios deseñados varían en función do servizo, dende a posibilidade de participar gratuitamente, ata servizos cunhas tarifas cofinanciadas ao 80% polo IGAPE realmente competitivas e adaptadas para cada tipo de empresa.

Existen tres tipos de tarifas en función da tamaño da empresa:

Tarifa A: aplicable a microempresas

Tarifa B: pequenas e medianas empresas pertencentes a un clúster empresarial galego legalmente constituido

Tarifa C: resto de pequenas e medianas empresas

 Servizos  Gratis  A  B
 Análise de potencial competitivo  
 Optimización financiera    672€ 1.008€  1.344€ 
 Mellora da producción e cadea loxística    940,50€  1.425,60€ 1.900,80€ 
 Relanzamento comercial   672€   1.008€ 1.344€ 
 Xestión por procesos   1.218€  1.827€  2.436€ 
 Imaxe e comunicación   784€  1.176€ 1.568€ 
Plan de futuro empresarial    738€  1.107€  1.476€ 
Deselvovemento de plans de acción     1.200€ 1.800€  2.400€ 
Empresa familiar    900€  1.350€   1.800€
Redes de cooperación    378€  567€  756€ 
Transformación de negocio    640€  960€  1.280€ 

Compartir en redes sociais

Inicia sesión para enviar comentarios