Blog

¡Consulta as últimas novidades no noso Blog!

O servizo de análise do potencial competitivo e primeiras accións de mellora do IGAPE axuda a deseñar o plan de mellora da peme galega

Luns, 16 de Febreiro 2015

O Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) pon a disposición das pemes galegas un servizo de Análise do Potencial Competitivo e Primeiras Accións de Mellora no marco do programa Re-Acciona.

O servizo consistirá en axudar as pemes ou autónomos a saber cal é a posición competitiva actual da empresa e as accións necesarias para a súa mellora. Para isto o servizo sustentarase nunha metodoloxía de análise contrastada, basead...

Leer mais...


O servizo de optimización da produción e cadea loxística do IGAPE contribúe a mellora da produtividade das pemes galegas

Luns, 16 de Febreiro 2015

O Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) xunto có axente colaborador Team and Time inician a prestación do servizo de Optimización da Produción e Cadea Loxística.

O servizo ten como obxectivo realizar melloras cuantificadas en produción e loxística como poden ser a diminución dos prazos de entrega, o aumento de niveis de servizo e a realización dun análise pormenorizado da demanda da carteira de produtos/servizos.

As..

Leer mais...


O servizo de Relanzamento Comercial do IGAPE un catalizador para as vendas das pemes galegas

Domingo, 15 de Febreiro 2015

O Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) presenta o servizo de Relanzamento Comercial para redeseñar os esquemas e procedementos de comercialización da túa empresa.

O servizo está recomendado para aquelas empresas nas que se detecte unha debilidade nas ventas derivadas da escasa formalización dos esquemas e procedementos de comercialización.

A través do servizo realizarase un análise en profundidade do produto a comer...

Leer mais...


O servicio de optimización financeira do IGAPE profesionaliza a función financeira nas pemes galegas

Domingo, 15 de Febreiro 2015

O Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) presenta o servizo de Optimización Financeira para ofrecer un asesoramento de alto nivel no eido financeiro e xestión da tesourería.

O obxecto do servizo é que a partires dun proceso compartido de análise e deseño das accións e da formación específica continuada, permita os directivos e mandos das empresas unha toma eficiente de decisións, así como o desenvolvemento técnico par...

Leer mais...Compartir en redes sociais

Inicia sesión para enviar comentarios