O servizo de Relanzamento Comercial do IGAPE un catalizador para as vendas das pemes galegas

Domingo, 15 de Febreiro 2015

O Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) presenta o servizo de Relanzamento Comercial para redeseñar os esquemas e procedementos de comercialización da túa empresa.

O servizo está recomendado para aquelas empresas nas que se detecte unha debilidade nas ventas derivadas da escasa formalización dos esquemas e procedementos de comercialización.

A través do servizo realizarase un análise en profundidade do produto a comercializar, da clientela, da xestión comercial, das accións de comunicación e apoiarase no deseño dun cadro de indicadores para o seguimento dos plans de actuacións.

O axente colaborador International Team Consulting será o encargado da posta en marcha, xestión e titorización do servizo para todas aquelas pemes galegas que sexan sociedades con personalidade

xurídica propia ou autónomos, que teñan o seu centro de traballo radicado en Galicia e dispoñan dun equipo de xestión dabondo para afrontar o servicio.

Neste servizo pode participar un bolseiro durante o período de execución, que será coordinado polo axente colaborador.

O servizo de Relanzamento Comercial pertence o programa de servizos Re-Acciona do IGAPE, unha aposta de futuro do instituto para a realización de proxectos de mellora das pemes galegas.

O custo do servizo esta subvencionado nunha gran parte polo IGAPE, sendo as tarifas variables en función de determinados requisitos. Para obter maior información pode consultar a web do proxecto:

http://www.igape.es/servizos/item/966-relanzamento-comercial

O custo do servizo podera consúltalo na sección de Tarifas da presente web

Compartir en redes sociais

Inicia sesión para enviar comentarios