Plans e Protocolos da Empresa Familiar

¿En qué consiste?

O obxectivo deste servizo é o establecemento dunha axeitada planificación da sucesión familiar mediante un plan no que se detallará dito proceso, así como a creación dun protocolo que estableza as pautas polas que se debe rexer a relación entre a empresa e a familia.

Solicite información e axuda para a inscripción

986 442 838

¿Qué beneficios lles reportará?

Deseñar un plan de sucesión e un protocolo familiar que se axeite ás circunstancias e necesidades dos familiares e da empresa, asesorando á empresa nas distintas fases, co fin de implantar un protocolo familiar que permita profesionalizar a sociedade evitando ó mesmo tempo problemas futuros.


¿Cómo se levara a cabo? A través das seguintes fases:

Formación Análise e recomendacións Planificación Execución
Desenvolver o proxecto transversal priorizado para a súa implantación:
 • Formación á empresa
 • Transmisión de coñecementos
 • Equipo
 • Explicación de vantaxes e beneficios
 • Conceptos chave
 • Diagnóstico/análise da empresa familiar
 • Estudo da estrutura corporativa e órganos de goberno
 • Aspectos relevantes da empresa/familia
 • Planificación en base á información obtida
 • Colaboración coa empresa e os membros da familia
 • Aplicación de datos estudados
 • Toma de decisións
 • Elaboración dun plan de sucesión
 • Elaboración dun protocolo familiar
 • Implantación e seguimento do protocolo.

¿Canto tempo será necesario?

A duración aproximada das fases oscilará entre 2 e 3 meses, dependendo das circunstancias de cada empresa.


¿Qué custo ten?

Microempresas/autónomos

Tarifa A: 900€

Pymes integradas nun clúster

Tarifa B: 1.350€

Resto de pymes

Tarifa C: 1.800€

¿Qué entidade colaboradora co IGAPE presta o servicio?

Compartir en redes sociais

Inicia sesión para enviar comentarios