Imaxe e comunicación

¿En qué consiste?

Consiste en desenvolver as competencias en materia de comunicación dos equipos das empresas e conseguir a súa autonomía para conectar có público, mellorar o posicionamento da peme e seleccionar aquelas canles máis eficaces para facer chegar o mensaxe da empresa.

Solicite información e axuda para a inscripción

986 419 922 (EOSA)

¿Qué beneficios lles reportará?

Lograr que a comunicación convértase nunha ferramenta de xestión que contribúa á consecución dos obxectivos estratéxicos e por tanto ao éxito da empresa.


¿Cómo se levara a cabo? A través das seguintes fases:

Análise de comunicación Plan de comunicación Imaxe Internet e redes sociais
Desenvolver o proxecto transversal priorizado para a súa implantación:
  • Análise do estado da imaxe e comunicación da empresa.
  • Detección de necesidades
  • Deseño das accións a realizar dentro do servizo
  • Sesión formativa grupal sobre a xestión estratéxica e integral da comunicación na empresa.
  • Definición da mensaxe da empresa e o plan de accións
  • Realización das tarefas recollidas no acordo do servizo que poden ser: redeseño da identidade corporativa, creación dunha nova marca, manual de identidade, papelería, folletos e catálogos, mailings, plotters...
  • Sesión formativa grupal sobre internet e as redes sociais
  • Realización das tarefas recollidas no acordo do servizo que poden ser: boceto web, programación, SEO, boletín electrónico...

¿Canto tempo será necesario?

A duración aproximada das fases é de 12 semanas.


¿Qué custo ten?

Microempresas/autónomos

Tarifa A: 784€

Pymes integradas nun clúster

Tarifa B: 1.176€

Resto de pymes

Tarifa C: 1.568€

¿Qué entidade colaboradora co IGAPE presta o servicio?

Compartir en redes sociais

Inicia sesión para enviar comentarios