Mellora da produción e da cadea loxística

¿En qué consiste?

O servizo consiste na identificación e implantación de melloras cuantificadas orientadas a eficiencia e redución de custos na cadea loxística: produción, almacenaxe, operación, etc.

Solicite información e axuda para a inscripción

981 978 786 / 674 624 747 (Team and Time)

¿Qué beneficios lles reportará?

 • Mellora nos tempos de proceso e diminución dos custos.
 • Eliminación de “colos de botella”
 • Mellora na planificación e programación das activades e equipos, picking, etc.
 • Redución dos niveis de stocks e produtos obsoletos
 • Mellora dos niveis de xestión e calidade.
 • Mellora das condicións do lugar de traballo.
 • Aumentar o compromiso do traballador co seu posto.
 • Incremento nos niveis de servizo como os prazos de entrega, en canto a súa fiabilidade e redución, ou outros parámetros relacionados co ciclo "Pedido - entrega".
 • Capacitación do persoal da organización para a extrapolación interna de proxectos de mellora no eido da loxística, produción, distribución e almacenaxe.

¿Cómo se levara a cabo? A través das seguintes fases:

Identificación do proceso de mellora Implantación da mellora Seguimento
Desenvolver o proxecto transversal priorizado para a súa implantación:
 • Identificación da mellora
 • Selección da metodoloxía
 • Imprantación da mellora
 • Visitas ás instalacións co fin de comprobar a permanencia das melloras e os resultados acadados
Formación
 • Lean, Grupos de mellora, ferramentas de análise, 5S´s
 • Xestión de stocks, planificación e programación da produción
 • "Role play” de posta en práctica de ferramentas Lean

¿Canto tempo será necesario?

A duración aproximada será de mínimo 2 meses e máximo de 5.


¿Qué custo ten?

Microempresas/autónomos

Tarifa A: 950,40€

Pymes integradas nun clúster

Tarifa B: 1.425,60€

Resto de pymes

Tarifa C: 1.900,80€

¿Qué entidade colaboradora co IGAPE presta o servicio?

Compartir en redes sociais

Inicia sesión para enviar comentarios