Construción dun proxecto de futuro e Plan de mellora empresarial

¿En qué consiste?

Definición do proxecto de futuro da empresa (¿Dónde queremos ir? ¿a qué negocios, mercados, tipo de clientes, etc.?). A continuación deseñase o Plan de Mellora Global que dará resposta a ¿QUE cambiar? e ¿COMO cambialo?, tanto a nivel de accións máis estratéxicas como operativas.

Solicite información e axuda para a inscripción

986 22 63 02

¿Qué beneficios lles reportará?

Dispor dun proxecto e plan de mellora explícito e consensuado polo equipo directivo da empresa que ademáis de marcar o rumbo prioriza a súa execución.


¿Cómo se levara a cabo? A través das seguintes fases:

Formación inicial Análise e Reflexión Definición de accións de mellora Definición dos plans
Desenvolver o proxecto transversal priorizado para a súa implantación:
 • Formación dos equipos de traballo.
 • Transferencia efectiva do coñecemento os participantes no programa.
 • Aportación de ideas de futuro polo equipo directivo
 • Debate e posta en común das ideas aportadas
 • Definición do proxecto provisional
 • Aportación de accións de mellora para avanzar hacia o futuro.
 • Debate e posta en común de accións de mellora.
 • Proposta de Plans provisionais de acción.
 • Deseño definitivo
 • Coherencia Proxecto de futuro-Plans
 • Decisión de Plans transversais e operativos
 • Priorización

¿Canto tempo será necesario?

A duración aproximada é de 8-12 semanas.


¿Qué custo ten?

Microempresas/autónomos

Tarifa A: 738€

Pymes integradas nun clúster

Tarifa B: 1.107€

Resto de pymes

Tarifa C: 1.476€


Qué entidade colaboradora co IGAPE presta o servicio?

Compartir en redes sociais

Inicia sesión para enviar comentarios