Xestión por procesos

¿En qué consiste?

O servizo consiste no análise dos procesos operativos da empresa e na implementación dun modelo de xestión baseado en procesos e indicadores.

Solicite información e axuda para a inscripción

981 145 134

¿Qué beneficios lles reportará?

Os beneficios esperados co servizo son:

  • Mellora continua dos procesos a través dun cadro de mando operativo.
  • Facilitar a certificación o dispoñer dun enfoque a procesos na xestión da organización.

¿Cómo se levara a cabo? A nivel orientativo, a través das seguintes fases:

Formación Análise inicial Descrición procesos Seguimento de procesos Cadro de mando
Desenvolver o proxecto transversal priorizado para a súa implantación:
  • Formación en Xestión por Procesos
  • Coñecemento de procesos e actividades: Mapa de Procesos
  • Documentación dos procesos: Fichas de proceso
  • Definición de indicadores
  • Aliñamento cos obxetivos da organización
  • Ferramenta informática para a explotación dos indicadores
  • Establecemento de accións de mellora

¿Canto tempo será necesario?

A duración aproximada do servizo é de 5 meses.


¿Qué custo ten?

Microempresas/autónomos

Tarifa A: 1.218€

Pymes integradas nun clúster

Tarifa B: 1.827€

Resto de pymes

Tarifa C: 2.436€


Qué entidade colaboradora co IGAPE presta o servicio?

Compartir en redes sociais

Inicia sesión para enviar comentarios