Noticias e tendencias

Inventario de noticias publicadas en medios especializados indicativas dos cambios que se producirán nas contornas dos negocios nun futuro próximo.

Riscos e oportunidades no "blockchain"

Luns, 15 Xaneiro 2018 09:36
A confianza continúa sendo un dos elementos máis importantes na capacidade dunha organización para asegurar e reter o apoio da comunidade de investidores, clientes e outras partes interesadas externas. Con todo, nun mundo cada vez máis dixital de análise de datos, comercio electrónico e plataformas de pago móbil, as organizacións…
A formación en materia dixital é aínda unha materia pendente no proceso de Transformación Dixital das organizacións. Ademais, a un gran número de empresas quedalles moito camiño por percorrer no que respecta ao uso de ferramentas colaborativas dixitais e de traballo en rede. Segundo a enquisa, o grao de madurez…
Por que as novas posibilidades dixitais non crean cifras de alta produtividade e un alto crecemento do PIB? Considere dous feitos: o PIB é o total de bens e servizos multiplicado polo seu prezo. E moitos servizos virtuais, como o correo electrónico, xeran beneficios non medidos para o usuario, apenas…
É necesario un pacto no sistema educativo. Non só para usar as TIC nas escolas e universidades, que é necesario e que con maior ou menor éxito está a levarse a cabo, senón para cambiar o deseño curricular no seu conxunto, a forma de ensinar e de aprender. Non podemos…
A nova experiencia de cliente obríganos a repensar os nosos procesos e canles de venda, a forma de comunicarnos cos clientes, de fidelizalos. E fórzanos a abrir as barreiras corporativas a socios externos en procesos de innovación aberta, a derrubar os silos funcionais das organizacións, a colaborar e traballar dunha…
Un novo informe elaborado por Frost & Sullivan a petición de Amadeus, Strengthening the Airport Value Proposition («Reforzando a proposta de valor dos aeroportos»), examina como os aeroportos poden aliñar os intereses dos distintos clientes e actores involucrados, a miúdo dispares, centrando a atención no pasaxeiro. Segundo o informe, a…

A próxima ola na transformación dixital

Xoves, 04 Xaneiro 2018 12:08
As tecnoloxías dixitais converxen dunha maneira que cambiará de forma drástica todos os sectores nos próximos 10 anos. A mellor resposta é non reaccionar apresuradamente, ou ser compracente, senón ser coherente: desenvolver unha identidade estratéxica sólida, baseada nas súas propias capacidades habilitadas dixitalmente. Aínda que o ritmo da disrupción pode…
Mentres que existe potencial técnico para automatizar aproximadamente a metade de todas as actividades de traballo a nivel mundial mediante a adopción de tecnoloxías actualmente demostradas, a proporción do traballo realmente desplazable no horizonte 2030 será probablemente menor, por causa de factores técnicos, económicos e sociais que condicionan a adopción…
Os bots convertéronse nunha das grandes esperanzas no que a atención ao cliente e servizos refírese. O desenvolvemento da intelixencia artificial está a facer que cada vez sexan máis as opcións que se poden aplicar aos bots e moito máis eficiente o desenvolvemento dos mesmos. Cada vez serán máis sofisticados…
A chegada da Industria 4.0 e o crecente proceso de transformación dixital que están a vivir as empresas de todo o mundo tamén ten o seu reflexo no emprego e a selección de persoal. Segundo datos de Michael Page, as ofertas de emprego relacionadas coa procura de especialistas en tecnoloxías…
Páxina 1 de 5