Noticias e tendencias

Inventario de noticias publicadas en medios especializados indicativas dos cambios que se producirán nas contornas dos negocios nun futuro próximo.

Os cambios provocados por Industria 4.0 están a ter un efecto dramático sobre como e onde se realiza o traballo e as habilidades necesarias. Cando se lles preguntou acerca das súas propias forzas laborais, o 86% dos executivos enquisados dixeron que están a facer todo o posible para crear unha…
O sector de enxeñería e construción (E&C) ten un valor anualizado de máis de 10.000 millóns de dólares ao ano. E a pesar de que os seus clientes son cada vez máis sofisticados, segue estando moi pouco dixitalizado. Para avaliar o estado da tecnoloxía no sector, Mckinsey realizou un estudo…
Un espello ou xemelgo dixital é unha representación virtual dun produto ou activo real. Os espellos dixitais están listos para revolucionar a fabricación discreta ao reducir os custos operativos e estender a vida útil dos equipos e os activos. Aínda que os espellos dixitais en si mesmos non son un concepto…
2020 é a data que baralla PSA para iniciar a comercialización dos primeiros vehículos autónomos, un proxecto no que o grupo fixo unha aposta decidida. É un dos retos que se fixou na súa estratexia de innovación, na que conta como aliado co Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia (CTAG).…
Requírese traballar en varios eixos distintos para dar os pasos adecuados para a transformación dixital: Estratexia, organización e modelo de negocios: facer unha avaliación da situación da contorna da empresa, validar o modelo de negocio actual e medir o nivel de madurez dixital no que se atopa actualmente para poder planificar…
Unha enquisa global de McKinsey sobre axilidade organizativa ilustra a dificultade de resolver o desafío da cultura empresarial. A axilidade organizativa representa potencialmente unha crise existencial para os mandos intermedios. Ao mando intermedio tradicional a miúdo encoméndaselle comunicar, dirixir e controlar. A organización áxil descártao e, en cambio, suxire que as…
A distribución urbana de mercadorías moveu no cuarto trimestre de 2017 un 26,09% máis que no mesmo período de 2016. O incremento no movemento de mercadorías que xera o comercio electrónico dentro dos núcleos urbanos deixouse sentir nos volumes de distribución urbana ao longo de 2017 e de maneira especial…

Retos da fabricación aditiva

Luns, 16 Abril 2018 12:26
Na actualidade, a fabricación aditiva presenta aínda unha serie de retos que fan que esta tecnoloxía non supoña un perigo para os métodos de fabricación convencionais.  Limitacións de velocidade. Actualmente, excepto para algunhas máquinas específicas, as velocidades construtivas son demasiado lentas para ser aceptables, se se necesita fabricar unha gran…

O impacto da reinvención dixital

Mércores, 14 Marzo 2018 00:00
A tecnoloxía dixital, a pesar da súa aparente ubicuidade, tan só comeza a penetrar nas industrias. A medida que avance, as implicacións para os ingresos, beneficios e oportunidades serán dramáticas: reducirá o crecemento dos ingresos e os beneficios para algunhas empresas, en particular para as situadas no cuartil inferior, mentres…
Dunha maneira ou outra, parece claro que 2018 vai ser o ano do despegamento definitivo deste tipo de dispositivos. Comezando pola simple idea de pedirlles que che poñan música, pero pasando rapidamente a outro tipo de habilidades que, en función do observado no mercado norteamericano, popularízanse rapidamente. Os temores que…
Páxina 1 de 6