Apoios en destino

Perú (Lima)

China (Shanghai)

México (México D.F.)

Rusia

Marrocos

Base de datos de expertos en comercio exterior con experiencia contrastada en servizos de apoio á internacionalización e con amplos coñecementos do mercado do país de situación.

A Rede que forman as asociacións de empresarios galegos no exterior ofrece o empresario galego interesado no mercado exterior un apoio singular que pode serlle de grande utilidade.