Requisitos necesarios para poder acceder a este tipo de servizos.