O Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) organiza diferentes actividades formativas directamente ou colaborando con distintas entidades (concellos, universidades, consellería de Cultura, Educación e O.U., asociacións empresariais…) destinadas a fomentar a creación, maduración e consolidación de empresas así como a difundir a cultura emprendedora na nosa Comunidade.

O Igape convoca 40 prazas para a capacitación de mozos profesionais en materia de internacionalización empresarial mediante formación  práctica, coa finalidade de mellorar a empregabilidade e poñer á disposición das empresas galegas profesionais que lles axuden a mellorar a súa competitividade.

O Igape convoca 50 prazas para a capacitación de mozos profesionais en materia de internacionalización empresarial mediante formación  práctica, coa finalidade de mellorar a empregabilidade e poñer á disposición das empresas galegas profesionais que lles axuden a mellorar a súa competitividade.

21/07/2020 data fin de prazo de solicitudes.