Aínda que non hai receitas máxicas, a repetición de circunstancias comúns á hora de crear unha empresa permite identificar tanto as mellores prácticas coma as dificultades ás que se enfronta un emprendedor.

Recursos dos cadernos de xestión.Documentos nos que se abordan distintas áreas temáticas sobre actividades relacionadas coa xestión empresarial, xestión de rescursos financeiros, política comercial da empresa, implementar elementos 2.0, etc.