Cursos de formación dirixidos a empresas para a mellora activa nos entornos persoas/tecnoloxías/innovación creativa - Formación en Design Thinking

Formación en Design Thinking


Obxectivo xeral

Presentar as características do movemento maker, a cultura da colaboración e a innovación aberta, transmitindo algunhas das ferramentas e metodoloxías máis avanzadas a nivel mundial para innovar como o Design Thinking. Dun modo fundamentalmente práctico, trasladaranse aos participantes as ferramentas nos campos da creatividade, a innovación, a comunicación, e a análise do usuario e a intelixencia emocional.

Obxectivos específicos

 • Coñecer e comprender qué é o movemento maker
 • Coñecer e comprender qué é a cultura da colaboración
 • Coñecer e comprender qué é a innovación aberta
 • Identificar os factores clave para innovar
 • Desenvolver a capacidade de búsqueda de áreas de mellora.
 • Coñecer e aplicar as principais técnicas de análise do usuario/empleado/cliente
 • Coñecer e aplicar as principais técnicas de creatividade
 • Coñecer e integrar o Design Thinking como ferramenta para a innovación
 • Integrar o feedback como ferramienta de mellora continua
 • Coñecer e aplicar as principais técnicas para o testeo de produtos ou servizos

A formación estará impartida pola empresa DESIGN THINKERS & MAKERS, S.L., e divídese en 3 partes, a primeira a nivel básico, onde se transmiten conceptos xerais sobre innovación e Design Thinking, a segunda a nivel avanzado, donde a través da metodoloxía se traballa sobre un caso real e a terceira onde se testean as innovacións realizadas para poder melloralas.


Destinatarios da formación
Profesionais en activo en empresas galegas ou con centro de traballo en Galicia.

Prazas: 15 en cada edición

Prazo de solicitude: Ata 3 días antes do comezo de cada acción formativa.

Datas e lugar de impartición

 • 10, 17 e 24 de febreiro . En Santiago de Compostela de 9:00 a 15:00h
 • 3, 10 e 17 de marzo - En Vigo de 9:00 a 15:00 h
 • 24 de marzo, 7 e 14 de abril - En Ferrol de 9:00 a 15:00h

Localidade e infraestruturas

 • Santiago: Designthinking, Rúa do Tambre, 61, 15705 Santiago de Compostela, A Coruña
 • Vigo: Localización pendente de concretar
 • Ferrol: Localización pendente de concretar

http://designthinking.gal

 

Listados de admitidos

Listado de admitidos ao curso Design Thinking edición Santiago de Compostela

 

Criterios de selección:

 • Orden de inscrición
 • No caso de que se inscriban máis solicitantes que prazas ofertadas decidirase segundo a meirande relación do curso coas funcións do posto de traballo segundo a descrición da folla de inscrición.
 • Darase preferencia a unha persoa por empresa

A lista de alumnos admitidos publicarase en en www.igape.es/es/xornadas ao día seguinte ao peche do prazo de inscrición.
Para consultas relacionadas con programa: 981 541 118 ou no correo IGAPE-Competitividade@igape.es
O custo do curso é asumido polo Igape e cofinanciado polo FSE nun 80%, sendo gratuito para os alumnos participantes. Os custes de manuteción e aloxamento serán por conta do alumno.