Axudas

Ademais das axudas aquí indicadas, os proxectos desta zona beneficiaranse de:

  • Prioridade na concorrencia competitiva nos proxectos da Costa da Morte.
  • En todas as axudas con avaliación da LOCALIZACIÓN valoración máxima aos proxectos da Costa da Morte.
  • Compromiso de Xestur de reducir un 10% o custo do chan industrial no polígono industrial de Carballo.
  • Servizos de seguimento específico e prioritario das operacións de financiamiento propostas polas microempresas da Costa da Morte.
  • Establecemento dunha liña de financiamento subsidiada destinada a favorecer novos investimentos de emprendedores e pemes

Axudas territorialmente bonificadas

Outras axudas do Igape