*
 *
 
 *
 *
Aviso legal 
Os datos persoais recollidos neste formulario teñen coma obxecto tramitar a súa solicitude de información, e serán tratados de acordo coa LOPD e outra normativa aplicable. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición pódense exercitar mediante escrito dirixido a: IGAPE, San Lázaro s/n, 15703 Santiago de Compostela.

Por favor escriba o seguinte código de seguridade:
...

 

Sede e servizos centrais

  • Complexo Administrativo de San Lázaro, s/n 15703. Santiago de Compostela (A Coruña)
    Tel. 902 300 903 / 981 541 147 . Fax: 981 558 844