Financiamento

Fomentar a aparición de proxectos de creación de pequenas e medianas empresas ou de realización de investimentos en pequenas e medianas empresas novas promovidas por novos emprendedores para a ampliación do seu novo establecemento.

[Ver Ficha na base de axudas]

Princiais instrumentos financeiros do mercado, metodoloxía, diagnóstico, negociación bancaria e atración de investidores.

Fomentar a aparición de proxectos de creación de pequenas e medianas empresas ou de realización de investimentos en pequenas e medianas empresas novas promovidas por novos emprendedores para a ampliación do seu novo establecemento.

Preguntas máis habituais recibidas no servizo de información do IGAPE.

[Ver Ficha na base de axudas]

O fondo constituído polo Igape, Xesgalicia e Gain quere contribuír ao fomento do espírito emprendedor e apoio financeiro a iniciativas emprendedoras.

A finalidade do concurso Eduemprende Idea 2016 e de potenciar a realización de proxectos empresariais polo alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos.

[Ver ficha na base de axudas]

Axudas