Facturación Electrónica

A Lei 25/2013 de 27 de decembro do Estado e Orde 26/02/2015 da Comunidade Autónoma de Galicia, establece:
1- Todas as facturas superiores a 5.000€,  deberán presentarse a través do punto xeral de entrada de facturas electrónicas da Comunidade Autónoma, o sistema denomínase Sistema de Facturación Electrónica (SEF) e a súa ligazón é https://factura.conselleriadefacenda.es/eFactura_web/

2- A data de obrigatoria foi a partir de 15/01/2015.
3- Os provedores e acredores que facturen ao IGAPE requirirán para dar de alta, a seguinte información:

Códigos DIR3:

OFICINA CONTABLE 

ORGANO GESTOR 

 UNIDAD TRAMITADORA

 A12009502  A12009502  A12009502

Compartir en redes sociais