*
 *
 
 *
 *
Aviso legal 
Os datos persoais recollidos neste formulario teñen coma obxecto tramitar a súa solicitude de información, e serán tratados de acordo coa LOPD e outra normativa aplicable. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición pódense exercitar mediante escrito dirixido a: IGAPE, San Lázaro s/n, 15703 Santiago de Compostela.

Por favor escriba o seguinte código de seguridade:
...

 

Oficina territorial

  • OFICINA DE FERROL
    Xunta de Galicia – Edif Adtvo., 4ª p.
    Praza Camilo José Cela, s/n. 15403 FERROL
    Telf.: 981 337 101 – Fax: 981 337 106