Información en materia de persoal

Información de relevancia xurídica
  • Actividade sindical. Permisos para a realización de funcións sindicais no ámbito do Igape. 
  • Contías das retribucións de aplicación ao persoal funcionario, estatutario e laboral, e condicións para a súa devindicación.