Este plan de dinamización industrial da Costa da Morte/Bergantiños ten como obxectivo principal o de convertir a zona nun territorio atractivo para novas inversións destinadas a crear riqueza e xerar emprego na bisbarra.

Os impulsores de proxectos de nova implantación en Galicia poderán dispoñer dos servizos gratuítos de información, asesoramento e acompañamento que necesiten no seu labor de busca de chan industrial necesario para o seu asentamento, así como na tarefa de procura de aliados locais ou na localización dos apoios institucionais