Instrumentos Financeiros (IFIs FEDER 2014-2020)

Cabecera

O Igape vai poñer en marcha en breve os Instrumentos Financeiros Innovadores (IFIs), previstos no Programa Operativo FEDER de Galicia 2014-2020.

Trátase mediante esta actuación de facilitar o acceso ao financiamento a aquelas pequenas e medianas empresas que se atopan con máis dificultades neste sentido.

Para determinar cal é o perfil destas pemes e as posibles medidas que poidan contribuír a palialas, levouse a cabo unha avaliación ex ante, de acordo co previsto na lexislación da UE, cuxas conclusións se poden consultar [ Aquí ]

En base a dita avaliación, vanse pór en marcha diferentes productos financeiros dirixidos a estes colectivos, baseados en procurar que o financiamento público supoña un efecto palanca que conleve a obtención de investimento privado adicional.

Compartir en redes sociais