O Plan de Desenvolvemento Integral das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal é un proxecto da Xunta de Galicia, en colaboración co Ministerio de Industria, para lograr que estas bisbarras acaden o nivel de desenvolvemento económico de outras zonas de Galicia.

Invest in Galicia é unha plataforma de asesoramento e información destinada a empresas non galegas con interese en investir por primeira vez na Comunidade. O seu obxectivo é axudar estas empresas no seu proceso de xestión e desenvolvemento do seu proxecto.

Página web Invest in Galicia

Proxecto que considera unha liña de axudas específicas á dinamización do tecido empresarial da provincia de Ourense.

Para iso, deseñáronse un conxunto de medidas específicas de apoio á iniciativa privada e emprendedora que achegue riqueza e equilibrio socioeconómico á provincia.

Proxecto que considera unha liña de axudas específicas á dinamización do tecido empresarial da provincia de Lugo.

Para iso, deseñáronse un conxunto de medidas específicas de apoio á iniciativa privada e emprendedora que achegue riqueza e equilibrio socioeconómico á provincia.

Este plan de dinamización industrial da Costa da Morte/Bergantiños ten como obxectivo principal o de convertir a zona nun territorio atractivo para novas inversións destinadas a crear riqueza e xerar emprego na bisbarra.