O Plan de Desenvolvemento Integral das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal é un proxecto da Xunta de Galicia, en colaboración co Ministerio de Industria, para lograr que estas bisbarras acaden o nivel de desenvolvemento económico de outras zonas de Galicia.

Mapa de localizacións preferentes