*
 *
 
 *
 *
Aviso legal 
Os datos persoais recollidos neste formulario teñen coma obxecto tramitar a súa solicitude de información, e serán tratados de acordo coa LOPD e outra normativa aplicable. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición pódense exercitar mediante escrito dirixido a: IGAPE, San Lázaro s/n, 15703 Santiago de Compostela.

Por favor escriba o seguinte código de seguridade:
...

 

Oficina territorial

  • OFICINA DE LUGO
    Xunta de Galicia – Edif Adtvo., baixo
    Ronda da Muralla 70, 27071 LUGO
    Telf.: 982 294 032 – Fax: 982 294 801