CARGANDO ...

Para a confección de solicitudes necesita estar rexistrado como usuario
 
Se xa ten un usuario e contrasinal,
introdúzao nos campos seguintes:
 
 

 
¿Olvidou o seu contrasinal?
¿Olvidou o seu nome do usuario?
 
Se é a primeira vez que accede:
Oficina virtual

Categoría para a oficina virtual

Benvido á extranet de Re-Acciona.

Este espacio é de uso exclusivo de entidades colaboradoras dos programas Re-acciona e Re-acciona TIC. Para utilizar esta aplicación necesita dispor dun certificado X509.V3. Este certificado asegura a identidade do usuario e a confidencialidade da comunicación entre vostede e o IGAPE.

Información especializada: 900 81 51 51

Acceso a parte privada da extranet de Re-acciona e Re-acciona TIC

Nesta páxina publícanse os requirimentos de emenda das solicitudes que non reúnen os requisitos establecidos nas bases reguladoras dos procedementos tramitados en concorrencia competitiva. A data de publicación que se indica é equivalente á data de notificación ao interesado, para os efectos de cómputo de prazos.

Pódese descargar para cada procedemento o corpo do requirimento conxunto de emenda e dende o enlace “Información detallada do requirimento” cada solicitante debe introducir o NIF da empresa e o código IDE da solicitude, ou ben o NIF e o código de acceso que deberá obter a través dos servizos de asistencia técnica do Igape, segundo o caso, para, a continuación, acceder á información detallada do seu requirimento.

CódigoDescrición do procedementoData de publicaciónRequirimento de emenda conxuntoInformación detallada do requirimento
IG229.2018.1 Axudas a proxectos de formación Industria 4.0 16/04/2018 Descargar Descargar
IG239.2018.1 Obradoiros do Igape á dixitalización Industria 4.0 04/04/2018 Descargar Descargar
IG107.2017.3 Axudas para novos emprendedores (Galicia Emprende) 14/02/2018 Descargar Descargar
IG191.2017.1 Programa de bolsas formativas para a realización de proxectos de mellora das pemes galegas 17/11/2017 Descargar  
IG107.2017.2 Axudas para novos emprendedores (Galicia Emprende) 27/10/2017 Descargar Descargar
IG107.2017.1 Axudas para novos emprendedores (Galicia Emprende) 19/10/2017 Descargar Descargar
IG229.2017.1 Axudas a proxectos de formación Industria 4.0 02/10/2017 Descargar Descargar
IG230.2017.1 Axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas) 14/07/2017 Descargar Descargar
IG166.2017.1 Axudas para a contratación de xestores de internacionalización - 2º Requeremento 05/07/2017 Descargar  
IG233.2017.1 Axudas para novos emprendedores en zonas rurais (Galicia Rural Emprende) 05/07/2017 Descargar Descargar
IG223.2017.1 Premios e axudas aos proxectos Piloto Industria 4.0 (II Piloto Industria 4.0) en Galicia 08/06/2017 Descargar Descargar
IG166.2017.1 Axudas para a contratación de xestores de internacionalización 02/06/2017 Descargar Descargar
IG208.2017.1 Axudas do Igape para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas 09/05/2017 Descargar Descargar
IG229.2016.1 Axudas do Igape a proxectos de formación industria 4.0 17/10/2016 Descargar Descargar
IG107.2016.1 Axudas do IGAPE para novos emprendedores (Galicia Emprende) 08/06/2016 Descargar Descargar
IG230.2016.1 Axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas) 11/05/2016 Descargar Descargar
IG114.2016.1 Axudas de apoio ás iniciativas abertas de difusión 15/04/2016 Descargar Descargar
IG208.2016.1 Axudas para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas (Galicia Exporta Organismos Intermedios) 11/04/2016 Descargar Descargar
IG223.2016.1 Premios e axudas aos proxectos piloto fábrica 4.0 en Galicia 30/03/2016 Descargar Descargar
IG158.2015.1 Axudas do Igape á promoción conxunta en mercados exteriores - Plan Primex 14/10/2015 Descargar Descargar
IG114.2015.1 Axudas de apoio ás iniciativas abertas de difusión 17/04/2015 Descargar Descargar
IG107.2015.1 Axudas aos proxectos de creación de pequenas e medianas empresas ou realización de investimentos en pequenas e medianas empresas novas 26/03/2015 Descargar Descargar
IG213.2015.1 Axudas aos investimentos das pemes en equipamentos produtivos 24/03/2015 Descargar Descargar
IG194.2015.1 Axudas ás empresas do sector textil-moda-confección para actuacións e estratexias de promoción e internacionalización 13/03/2015 Descargar Descargar
IG212.2015.1 Axudas a proxectos colaborativos de capacitación sectorial 12/03/2015 Descargar Descargar
IG194.2014.1 Axudas ás empresas do sector textil-moda-confección para actuacións e estratexias de promoción e internacionalización 30/09/2014 Descargar Descargar
IG208.2014.1 Axudas do Igape de apoio aos organismos intermedios para internacionalización 23/09/2014 Descargar Descargar
IG114.2014.1 Axudas do Igape de apoio ás iniciativas abertas de difusión 20/05/2014 Descargar Descargar
IG174.2014.1 Axudas para proxectos de equipamento tecnolóxico das pemes no sector dos servizos 08/05/2014 Descargar Descargar
IG194.2013.1 Axudas ás empresas do sector textil-moda-confección para actuacións e estratexias de promoción e internacionalización 08/11/2013 Descargar Descargar
IG114.2013.1 Apoio ás iniciativas abertas de difusión 30/09/2013 Descargar Descargar
IG103.2013.1
IG174.2013.1
Axudas á reorientación e competitividade das pemes galegas 03/10/2013 Descargar Descargar
IG127.2013.1
IG129.2013.1
IG131.2013.1
IG132.2013.1
IG134.2013.1
IG135.2013.1
Programa INNOEMPRESA 2013 03/10/2013 Descargar Descargar

A aplicación de cumplimentación de cuestionarios facilita a recollida de datos necesaria para que o IGAPE coñeza o proxecto que debe avaliar para conceder unha axuda ou subvención. Mediante a súa utilización vostede presenta no IGAPE unha única páxina que identifica os datos introducidos na web.

Os pasos para presentar unha solicitude de axuda son os seguintes:

  1. Identificación na web do IGAPE.
  2. Cumplimentación do cuestionario de definición de proxecto.
  3. Impresión da solicitude con IDE (un número de 40 díxitos que identifica os datos que completou na web).
  4. Presentación da solicitude no rexistro del IGAPE o por calquera outra das formas recollidas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administración públicas.

Na web do IGAPE vostede debe realizar os pasos 1 a 3. Tamén pode levar a cabo a presentación (paso 4) se ten un certificado electrónico X509 v.3 expedido pola entidade certificadora aceptada pola Consellería de Facenda, do mesmo tipo dos que se usan para outros sertvizos electrónicos como pode ser a declaración do IRPF coa Axencia Tributaria.

No caso dos Programas REIMAXINA e RESOLVE +, o (paso 4) é diferente:
Unha vez cuberto o cuestionario, xerará unha solicitude de tramitación do expediente en formato papel que se presentará na entidade de crédito, asinada polo solicitante (anexo I)

A propia aplicación de cumplimentación de cuestionarios guia ó usuario ofrecéndolle en cada momento instruccións sobre o que debe facer a continuación.

Nesta páxina publícanse as propostas provisionais conxuntas dos procedementos que prevén a súa publicación en Internet.

Os anexos particulares para cada expediente envíanse por correo certificado cando así se especifique nas bases reguladoras.

Unha vez transcorrido o prazo de alegacións, o IGAPE emitirá unha resolución definitiva que poderá consultar na Páxina de Publicación de Resolucións Definitivas.

CódigoDescrición do procedementoData de publicaciónProposta Provisional Conxunta
IG231.2016.1 Concurso Eduemprende Idea 2016 09/11/2016

Descargar

IG191.2016.1 Bolsas formativas para a realización de proxectos de mellora das pemes galegas 12/09/2016

Descargar

(Inclúe listado de bolseiros)

IG166.2016.1 Axudas para a contratación de xestores de internacionalización 03/03/2016

Descargar

IG191.2015.1 Bolsas formativas para a realización de proxectos de mellora das pemes galegas 24/03/2015

Descargar

(Inclúe listado de bolseiros)

IG194.2013.1 Axudas ás empresas do sector textil-moda-confección para actuacións e estratexias de promoción e internacionalización 04/12/2013 Descargar
IG191.2013.1 Bolsas formativas para a realización de proxectos de mellora das pemes galegas 02/12/2013

Descargar

(Inclúe listado de bolseiros)

IG127.2013.1
IG129.2013.1
IG131.2013.1
IG132.2013.1
IG134.2013.1
IG135.2013.1
Programa INNOEMPRESA 2013 29/11/2013 Descargar
IG193.2013.1 Axudas para as agrupacións empresariais (Clusters) innovadoras 25/11/2013 Descargar
IG103.2013.1 Proxectos de equipamentos tecnolóxicos das pemes entre 300.001 euros e 500.000 euros 25/11/2013 Descargar
IG174.2013.1 Proxectos de equipamento das pemes no sector servizos cun investimento superior a 30.000 e ata 200.000 euros 25/11/2013 Descargar
IG114.2013.1 Proxectos iniciativas abertas de difusión 18/10/2013 Descargar
IG127.2010.3
IG128.2010.3
IG129.2010.3
IG130.2010.3
IG131.2010.3
IG132.2010.3
IG133.2010.3
IG134.2010.3
IG135.2010.3
Programa INNOEMPRESA 2012 26/11/2012 Descargar
IG114.2010.3 Proxectos iniciativas abertas de difusión 20/08/2012 Descargar
IG103.2010.3 Proxectos de investimento tecnolóxico das pemes entre 100.000€ e 500.000€ de investimento subvencionable 01/08/2012 Descargar
IG174.2010.3 Proxectos de mellora dos equipamentos das pemes do sector servizos cun investimento subvencionable superior a 30.000€ e ata 200.000€ 01/08/2012 Descargar
IG191.2012.1 Programa do IGAPE de bolsas formativas para a realización de proxectos de mellora das pemes galegas 24/7/2012
Inclúe listado de bolseiros

IG127.2010.2
IG128.2010.2
IG129.2010.2
IG130.2010.2
IG131.2010.2
IG132.2010.2
IG133.2010.2
IG134.2010.2
IG135.2010.2

Programa INNOEMPRESA 2011 26/7/2011 Descargar