*
 *
 
 *
 *
Aviso legal 
Os datos persoais recollidos neste formulario teñen coma obxecto tramitar a súa solicitude de información, e serán tratados de acordo coa LOPD e outra normativa aplicable. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición pódense exercitar mediante escrito dirixido a: IGAPE, San Lázaro s/n, 15703 Santiago de Compostela.

Por favor escriba o seguinte código de seguridade:
...

 

Oficina territorial

  • OFICINA DE OURENSE
    Avda. da Habana, 79, 5ª - 32004 Ourense
    Telf.: 988 687 289 – Fax: 988 687 290