Parque Tecnolóxico de Galicia - TECNOPOLE

Datos identificativos

Nome: Parque Tecnolóxico de Galicia - TECNOPOLE
Promotor: XUNTA DE GALICIA
Provincia: Ourense Localidade: San Cibrao das Viñas
Actividade: Industrial e Investigación
Superficie total: 255.000 m2 Prezo M2: 35,00 €
Superficie disponible: 70.304,00 m2
Actualizado: 10/11/2016
Observacións:
O acceso ao solo abarca fórmulas flexibles como a compra en man ou con pago aprazado a seis anos cunha entrada do 20%, arrendamento con opción de compra e a cesión do dereito de superficie durante 30 anos prorrogables deseñada para favorecer o acceso a un custo anual simbólico. (Neste último caso unha parcela de 4.000 metros tería un prezo simbólico de 2.100 euros anuais) .

Localización