Central de Transportes de San Cibrao das Viñas

Datos identificativos

Nome: Central de Transportes de San Cibrao das Viñas
Promotor: XESTUR, IGVS
Provincia: Ourense Localidade: San Cibrao das Viñas
Actividade: Logistica
Superficie total: 226.246 m2 Prezo M2: 51,00 €
Superficie disponible: 80.240,00 m2
Actualizado: 11/03/2016

Localización