As guías de actividade empresarial son unha ferramenta que valora as actividades empresariais significativas no ámbito económico de Galicia, dende o punto de vista da competitividade e das oportunidades de mercado.

LogosECICII

Proceso mediante o cal algún membro dunha empresa con máis experiencia (o mentor) lle ensina, aconsella, guía e axuda a outra (o mentorizado) no seu desenvolvemento.

Base de datos de expertos en comercio exterior con experiencia contrastada en servizos de apoio á internacionalización e con amplos coñecementos do mercado do país de situación.

Base de datos de empresas exportadoras galegas clasificadas por produto, empresa e país.

LogosECICII

O promotor do proxecto é o Instituto Galego de Promoción Económica en colaboración coa Confederación de Empresarios de Pontevedra, a Confederación Empresarial de Ourense, Associação Empresarial de Portugal e a Associação Empresarial de Viana do Castelo.